Oznámení o uzavření provozovny z důvodu prevence

Dle nařízení vlády České republiky je naše Zákaznické centrum zcela
uzavřeno

do 24.03.2020 6.00 hodin, pokud vláda nerozhodne jinak.

Nutnost uzavření konzultována na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

Komunikace je možná telefonicky nebo e-mailem. Platby realizujte
prostřednictvím bank, pošt a dalších finančních institucí.

Dotazy směřujte na telefon zákaznického centra 776 151 692 nebo na
jednatele společnosti 777 729 202.

Servisní zásahy na místě budou omezeny na minimum. Zákazník musí
potvrdit, že není v karanténě nebo v jiné rizikové skupině.

Připomínám, že šíření korona viru je nově "trestný čin"!!!

Všem děkuji za pochopení a spolupráci.